Over RijswijkBuiten

In 2013 is de eerste paal geslagen en gestart met de ontwikkeling van RijswijkBuiten, een duurzame woonwijk gelegen tussen het centrum van Rijswijk en Delft. In dit voormalig glastuinbouwgebied worden tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd, verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld.
 

Voorbereid Op De Toekomst

RijswijkBuiten is een moderne nieuwbouwwijk die voorbereid is op de toekomst. Alle woningen en het openbaar gebied in RijswijkBuiten zijn duurzaam en gebouwd met aandacht voor thema’s als groen, water en het klimaat. Zo is de wijk gasloos, worden woningen verwarmd door een energiezuinige warmtepomp en wordt elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. Goed voor het milieu, maar door de lagere energierekening ook goed voor uw portemonnee. Ook het openbaar gebied is ingericht op de toekomst met een robuust water- en poldersysteem, diversiteit in groen, aandacht voor natuurlijke materialen en aandacht voor waterdoorlatendheid.

In deelgebied Parkrijk, waar de Lanen fase 3 komt, worden de duurzaamheidsambities van RijswijkBuiten een stap verder gebracht. Naast energiezuinige woningen, voorzieningen en een groene en waterrijke inrichting van de openbare ruimte is, betekent dit ook dat er bewust wordt omgegaan met de (schaarse) beschikbare ruimte en mobiliteit. Bewoners worden gestimuleerd om zo veel als mogelijk gebruik maken van duurzamere vormen van mobiliteit, zoals het openbaar vervoer en deelauto’s en (deel)fietsen. Daarom is hier bij de ontwikkeling van deelgebied Parkrijk vanaf het begin rekening gehouden. Zo is er minder ruimte voor autoverkeer, per woning wordt er in de buurt 1,3 parkeerplaatsen aangelegd (waarvan 0,3 voor bezoekersparkeren). Hierdoor ontstaat een leefbare buurt, met minder auto’s in de wijk en meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de autoluwe straten. Als alternatief voor de (tweede) auto kunnen bewoners gebruik maken van duurzame (elektrische) deelauto’s en (bak)fietsen. Bovendien wordt het openbaar vervoer van én naar RijswijkBuiten in de toekomst uitgebreid, waardoor de bereikbaarheid van de wijk via het openbaar vervoer verbetert.

Ook stroomt regenwater in Parkrijk via een bovengronds afwatersysteem af naar omliggend water. Het regenwater van de daken stroomt via de regenpijp naar beneden en wordt door een zogenaamde waterbrievenbus op de straat gespuwd. Vanaf daar stroomt het boven de grond af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in het wegprofiel. Vervolgens zorgen de watergangen en de nog speciaal in te richten openbare groenstroken voor de (tijdelijke) opvang van het water en afvoer naar het Wilhelminapark. Hierdoor kan regenwater vertraagd worden afgevoerd naar omliggende waterpartijen.
 

Centraal Gelegen

RijswijkBuiten ligt ‘buiten’, maar wel op nabije afstand van het centrum van Rijswijk en Delft. Maar ook Den Haag en Rotterdam zijn goed en snel bereikbaar via de snelwegen A4 en A13.
 

Voorzieningen

Ook aan voorzieningen is gedacht: zo zijn er in deelgebied Sion inmiddels een basisschool, kinderopvang, gymzaal en een tijdelijk gezondheidscentrum gerealiseerd. In heel de wijk zijn diverse speelplekken te vinden en zowel in de deelgebieden Sion en Parkrijk worden de komende jaren nog meer speelvoorzieningen aangelegd. In deelgebied Parkrijk zijn inmiddels twee basisscholen gevestigd: één basisschool in een tijdelijke locatie en één basisschool in combinatie met een kinderopvang en gymzaal in de nieuwbouw van (Integraal Kindcentrum) IKC Parkrijk. Ook is gestart met de bouw van een winkelcomplex met een supermarkt en dagwinkels, dat naar verwachting in 2023 worden opgeleverd. Om de hoek van De Lanen fase 3 is in juni 2022 gestart met de bouw van een gezondheidscentrum Parkrijk, dat naar verwachting eind 2023 klaar is.
 

Meer Informatie

Kijk voor meer informatie over RijswijkBuiten op www.rijswijkbuiten.nl. Voor vragen over de wijk kun je contact opnemen met Informatiecentrum RijswijkBuiten. Stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl of bel naar 070-326 1975.